PANEL PROJECT

חירום מגיפה ו-E-Learning: מתודולוגיות למידה והוראה חדשניות

 

למד עודצור קשר

מטרות הפרויקט

הפרויקט נועד:
1. לספק למורים הצעות וכלי IT כדי להתגבר על קשיים בסביבת הלמידה האלקטרונית;
2. לשפר מתודולוגיות הדרכה בסביבת למידה מתוקשבת בתחומים: לימוד שפות זרות, סדנאות אמנות, רווחה גופנית ונפשית, תקשוב
3. להניע מבוגרים בעלי כישורים נמוכים בתחום ה-IT להיות פעילים בסביבת הלמידה המקוונת.

 

פרויקט זה מומן בתמיכת הנציבות האירופית. פרסום זה משקף את דעותיו של המחבר בלבד, והנציבות אינה יכולה לשאת באחריות לכל שימוש שייעשה במידע הכלול בו.

 

אודות

פרויקט PANEL (למידה מקוונת בחירום – מתודולוגיות למידה והוראה חדשניות) נולד מתוך תצפית: התפרצות מגפת קוביד-19 הקשתה מאוד על אנשים עם כישורי IT נמוכים לעקוב אחר קורסי ההכשרה המקוונים. המורים היו צריכים להסתגל גם לצורת אימון חדשה זו. עם זאת, התפתחות הלמידה מרחוק יכולה לספק תנופה מכרעת לא רק ליישם צעדים מבניים חשובים, אלא גם להפצת והעלאת רמת האוריינות הדיגיטלית הכללית. נושא המיומנויות הדיגיטליות הוא קריטי הן עבור מורים, הזקוקים למגוון רחב של כלי תקשורת דיגיטליים כדי ללמד בהקשר הנוכחי, והן עבור מבוגרים בעלי כישורים נמוכים בתחום ה-IT, שקשה להם יותר לעקוב אחר שיעורים מקוונים וקורסי הכשרה עבורם, וקשה להם יותר להשלים חומר לימודים.

שותפים

תוצאות הפרויקט

מטרת הפרויקט היא ליצור קווים מנחים שיכולים לתמוך במורים בעיצוב פעילויות הדרכה מקוונות במטרה לעזור למבוגרים בעלי כישורים נמוכים בתחום ה- IT להשלים את קורסי הלימודים.
על מנת להשיג מטרה זו, פעילות הפרויקט תפותח ב:
– שלב מחקר ראשוני על הבעיות והצרכים של מורים ולומדים – שיתוף של ניתוחים והערכות שבוצעו – הכנת 4 תכניות פיילוט המבוססות על ההערכות שבוצעו -פעילות הדרכה למאמנים בנושא המתודולוגיות החדשות – ניסוי המתודולוגיות – יישום ההנחיות למורים"

תוצאת הפרויקט 1: דוח הערכה של שאלוני מורים ולומדים ושיטות עבודה טובות בנוגע לקורסי למידה מתוקשבת

על מנת להעריך את הצרכים של מאמנים ומשתמשי מחשבים בעלי כישורים נמוכים וכדי להיות מסוגלים להכין קורסי למידה מתוקשבים יעילים תוך שימוש במתודולוגיות מרתקות, יוכנו שאלונים למורים וללומדים. לאחר מכן יתבצע ניתוח השאלונים על מנת לאסוף אינדיקציות לבעיות עימן מתמודדים מורים ולומדים וצרכי ההוראה והלמידה שלהם. ניתוח של שיטות עבודה טובות במתודולוגיות הדרכה מקוונת ייעשה גם ביחס למתודולוגיות הנהוגות בכל המדינות ויפנה לכל בעלי העניין, לרבות אלה שאינם מעורבים ישירות בפרויקט.בסיום, יתקיים שיתוף מול השותפים בתוצאות השאלונים ושיטות העבודה הטובות והכנת דו"ח המדגיש את המתודולוגיות היעילות ביותר שישמשו להכשרת למידה מקוונת של מסלולי ההכשרה הקשורים ל-4 אזורי האימון שזוהו. המחקר שבוצע יאפשר לזהות תהליכים מועילים לפיתוח פעולות הכשרה גם בתחומי פעילות אחרים, שכן הצרכים והבעיות שצצים על מנת להצליח לעבור קורס מתוקשב בצורה יעילה מודגשים על ידי הלומדים.

תוצאת הפרויקט 2: הכנת תוכניות פיילוט

ביחס לדו"ח המכיל את הקשיים בהם נתקלים מורים ברמה מתודולוגית ותלמידים עם קשיים בשימוש בטכנולוגיות IT ו/או מולטימדיה להשלמת קורסים המתבצעים רק במצב למידה מקוונת, השותפים יערכו מתודולוגיות למימוש קורסי פיילוט אשר, גם תוך שימוש בשיטות עבודה טובות קיימות, יוכלו להתגבר על הקשיים שייתקלו בהפעלת הקורסים. לכן יוכן קורס הכשרה לכל אחד מארבעת תחומי ההכשרה הנחשבים. כמו כן, ינוסח טופס המכיל את השיטות לפתרון הקשיים הטכניים העיקריים בהם נתקלים בשימוש בפלטפורמה, גם ביחס לבקשות שעלולות להעלות הלומדים במהלך השיעורים. ניתוח צרכים של מורים ולומדים יבוצע על מנת לספק הכשרה מקוונת המאפשרת למבוגרים בעלי כישורים נמוכים בתחום ה-IT להתגבר על קשיי האינטגרציה והסוציאליזציה בקהילות מקוונות. המחקר שיבוצע יאפשר גם לזהות תהליכים מועילים לפיתוח פעילויות הדרכה גם בתחומי פעילות אחרים, שכן הצרכים והבעיות שצצים על מנת לקיים קורס מתוקשב בצורה יעילה מודגשים על ידי הלומדים. הפעילויות יתואמו על ידי Kainotomy ו-MDCM ממודיעין.

תוצאת הפרויקט 3: יישום קווים מנחים למאמנים

להתגבר על קשיי האינטגרציה והסוציאליזציה בקהילות מקוונות. המחקר שיבוצע יאפשר גם לזהות תהליכים מועילים לפיתוח פעילויות הדרכה גם בתחומי פעילות אחרים, שכן הצרכים והבעיות שצצים על מנת לקיים קורס מתוקשב בצורה יעילה מודגשים על ידי הלומדים. הפעילויות יתואמו על ידי Kainotomy ו-MDCM ממודיעין.
פיתוח ההנחיות למסלולי ההכשרה המתוקשבת, במיוחד בכל הנוגע להשתתפותם של לומדים בעלי כישורי IT נמוכים, יתבסס מלכתחילה על התנסות המסלולים והערכתם. מימוש ההנחיות יהיה יפותחו בחודשים האחרונים של חיי הפרויקט, במהלכם יבוצעו שינויים/הוספות בהתאם להערכה.
ההנחיות הן חדשניות מכיוון שמטרתן לספק מתודולוגיות חדשות למורים שנאלצו לשנות את שיטות ההכשרה שלהם כדי להתאים ללמידה מתוקשבת במהלך תקופת ההשעיה של שיעורים פנים אל פנים עקב המגיפה.
ההנחיות יכולות לשמש גם לפיתוח תכניות הדרכה במתודולוגיה מעורבת (מקוונת ופנים אל פנים) וכן ניתן להתאים אותן לפיתוח פעילויות הדרכה בתחומים שאינם מכוסים בפרויקט.

 

חדשות

13.03.2022

Kick-off meeting in Israel
13th and 14th of March 2022

All PANEL partners gathered in Israel for the kick-off meeting of the PANEL project. This meeting, held in a hybrid format, was the opportunity for the partners to meet and plan the work for the first months of the project.

Universita della Libereta, the coordinator, presented the general aspects of the project and partners got the opportunity to ask any needed clarification to ensure a smooth delivery of the project’s results.

Partners discussed in details the project result 1 “Evaluation report of the teachers and learners questionnaire and of the best practices about e-learning courses”, under the lead of the University of Malaga.

The meeting was a great success thanks to the warm welcome of our Israeli partner, Modiin Municipality!

24.05.2023

University at home during covid: testimony from a student’s perspective

I'd just started my first year at university when the pandemic began. My class was lucky enough to spend a semester at university, so we got to see what lectures were like and what the difference was between a lecture and an online tutorial. We were able to get to know our classmates and forge links, even planning trips together. Then COVID came along and everything fell through. The next intake of first-year students wasn't as lucky as us, because they started their courses online using the Zoom application and only got to know their classmates and teachers on Zoom.

Animation courses – logistical connection problems – teachers not trained in online teaching… The university platform was often saturated, so they had to create another one, which at least helped to improve things. However, the teachers were not at all prepared or trained to give online courses. Most of them were not familiar with online platforms. Our courses were mostly given on Zoom and there were often problems at the beginning because of the overload. During the lectures there were many incidents due to the poor quality of the sound, or connexion. Professors and students sometimes got into confrontations because we couldn't hear each other anymore because some people left their microphones open.

Some tutors and lecturers tried to make the lessons interactive and encourage participation. Some have gone so far as to mark the students who speak up. This started out as a good initiative, but the system disabled a number of students who, for example, did not have a high enough connection speed and were unable to speak without being cut off by the poor connection. Some teachers have tried to force students to put the camera on so that they don't feel like they're talking to themselves, but again, not everyone has the right equipment or a good enough connection to do this, while others prefer to find an excuse because they're not very comfortable showing themselves to the camera and prefer to keep a discreet presence.

So the lessons became robotic in spite of ourselves. It was more difficult to follow some lessons than others, especially those that required a lot of concentration or practice, but fortunately some teachers recorded their lessons so that we could watch them again. They were the real university heroes, while others refused to do so because they considered that everyone should be present at class time and take notes!

However, some students have found themselves in a less than healthy environment in which to study, battling with the depression of loneliness and insecurity, others with toxic families or flatmates, while many are far from their families and friends. Many found themselves without resources because most of the facilities were closed.

It was a real struggle for us because we were often lost, sometimes there were changes to course timetables and also to the way exams were scheduled, which we only found out details of at the last minute because the university was waiting for government directives. The government was also confused and didn't really know how to manage the situation.

What was the most absurd thing, I think, was hearing people and even politicians discrediting us and our future diplomas by saying that online training is far too easy, and many called us incompetent future managers because we were probably all going to cheat. Thank goodness all that's long gone. We ended up going back to university and taking our exams as normal, which we passed with flying colors. And we can finally take advantage of our Erasmus exchanges and stays abroad!

03.2022

PANDEMIC EMERGENCY AND E-LEARNING Innovative learning and teaching methodology.

Upload Newsletter 1…

08.11.2022

PANDEMIC EMERGENCY AND E-LEARNING Innovative learning and teaching methodology.

07.03.2023

PANDEMIC EMERGENCY AND E-LEARNING Innovative learning and teaching methodology.

Upload Newsletter 2

07.07.2023

UNIVERSITY COURSE "AUXILIARY TECHNICIAN IN CULTURAL ENVIRONMENTS" FOR YOUNG PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN MÁLAGA (SPAIN)

The Vice-Rectorate for Students and Sport of the University of Málaga (Spain) coordinates every academic year the own specialisation course 'Auxiliary technician in cultural environments', focused on job training for young people with intellectual disabilities, so that they can develop different functions within different entities related to Culture.

This degree is a project that is included within the university training programmes for the employment of young people with intellectual disabilities, within the framework of the ONCE Foundation's call for grants. The initiative has the financial support of the European Social Fund, through the National Operational Programme on Youth Employment.

The course is structured in specific training modules that are taught at the University. There are also internships in different museums and the participation of professionals from the world of culture and art.  They receive training in emotional and social skills, reading and writing skills, learning strategies, museology, cultural and artistic heritage, painting, sculpture, photography, comics and educational departments in museums.

This programme has the participation of cultural entities of great relevance, such as: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Museo de arte Colección Carmen-Thyssen-Bornemisza, Museo Picasso Málaga, Centre Pompidou Málaga, Museo y Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, Museo del Prado, Museo Reina Sofía and Centro Botín, among others.

In the particular case of the city of Málaga, this course takes on special interest as it is framed in one of the Spanish cities with the greatest promotion of culture and the arts through an extensive network of museums. The collaboration of Malaga City Council in the development of the porgramme is of great importance as our students can develop the practices in the Museo Casa Natal Picasso, Russian Museum Collection and Centre Pompidou, as well as receive teaching from the educational departments of these centres.

15.11.2022

Transnational partners’ meeting
Ferrol, Spain – 15th and 16th of November 2022

All PANEL partners were welcomed in Galicia by the Escola Oficial de Idiomas de Ferrol in order to discuss the work achieved during the first months of the project and plan the next steps to be taken by the partnership.

The meeting allowed partners to have a clear view on the actions to be taken to finalize the first result of the project “Evaluation report of the teachers and learners questionnaire and of the best practices about e-learning courses” as well as establish a clear work plan for the elaboration of the second project’s result “Pilot programme implementation”.

Partners got the opportunity to meet the mayor of Ferrol and present the PANEL project. They also were able to visit an innovative teachers’ training center.

The meeting was a real success and partners enjoyed it a lot!

25.05.2023

PANEL PROJECT THIRD MEETING

The third transnational meeting of the "PANEL project – Distance learning during the pandemic: innovative teaching methodologies" (no. 2021-1-IT02-KA220-ADU-000033552) was held in Udine, at the Università delle LiberEtà del FVG on 25th and 26th of May 2023.

It was attended by representatives of all partners involved in the project, from Greece, Spain, France and Israel.

The work sessions focused on the implementation of activities for the development of pilot programmes (Projects result 2) and the planning of activities to create guidelines for trainers to implement online courses (Project result 3).

The next meeting will be in Udine again, on 23rd and 24th of October 2023 and will be a Learning, Teaching and Training Activity in which all partners will participate involving teachers in activities concerning the 4 areas covered by the project: foreign languages, psycho-physical well-being, ICT and art workshops.

 

Stay  in touch via the project's Facebook page for all the news: https://www.facebook.com/PanelEUproject

צור קשר

SOLUTION: Solidarité & Inclusion

 Street,
Paris, France

השאר הודעה